top of page
Plantegninger for de 7 ulike leilighetstypene under oppføring
90 kvadratmeter leiligheter:

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

60 kvadratmeter leiligheter:

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

45 kvadratmeter leiligheter:

Alle måltall er foreløpige. Det følger kjøpeplikt for garasjeplass og utvendig bod, dette arealet kommer i tillegg til oppgitt areal.

Byggetrinn 1 er hus nr 5-6-7-8-9-10.

kvitplassen5.png

Snitt av de to ulike byggningstypene - to- og treetasjes.

bottom of page